İlkeler

DefenceSector.com, 5 yıldır yalnızca savunma sanayi ve ilgili gelişmeler konusunda sektörel haber yayınlamaktadır. Tüm paydaşların, okuyucuların memnuniyetini ve ilgisini artırarak hem teknik hem de yayıncılık alanında sürekli iyileştirme ve gelişme politikası ile ilerliyoruz.

DefenceSector.com, Sektörel yayıncılıkta olması gereken etik ilkeleri kabul ve taahhüt eder. Bu ilkelerden en önemlileri şunlardır:

  • Haberlerin kaynağının haber içinde belirtilmesine özen göstermek,
  • Şiddeti özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmamak,
  • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
  • Hiçbir duyumu kaynaklarından teyit edilmedikçe yayınlamamak,
  • Yanlış yayınlardan kaynaklanan düzeltme hakkına saygı duymak,
  • Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına uygun yayın yapmak.